”Ohjelmoimisesta tulee kymmenessä vuodessa yhtä yleistä kuin blogin pitämisestä nyt. Osallistu siis nyt kun avoimen datan hyödyntämisessä on vielä "vanhat hyvät ajat".”
Tuija Aalto 21.9.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Suomesta digitaalisen hallinnon edelläkävijä

- Tieto ja palvelut ovat kaikkien saatavilla, osaajilla on toimintalupa

Vuonna 2030 Suomen hallinto on keventynyttä ja sähköistettyä. Hallinto ja kansalaisyhteiskunta on kytketty sulavasti yhteen. Tulevaisuudessa kansalaiset tukevat hyvinvointiyhteiskuntaa ja palvelutuotantoa oman havainnointikykynsä ja osallisuutensa avulla. Julkiset palvelut ovat helposti saatavilla verkosta ja myös kasvokkain niille, jotka sitä tarvitsevat. Kaikki tieto on sähköistetty. Tulevaisuudessa Suomessa on toteutettu lakimuutos, jolla yritykset ja hallinto velvoitetaan antamaan käyttäjälle häntä koskevat tiedot raakadatana. Jokainen voi hallita ja käyttää omia tietojaan. ICT keventää hallintoa ja tuottaa hyvinvointia ihmisten arkeen. Tulevaisuudessa Suomessa on jatkuva ja haastava, paikallinen demokratia ja osallistuva budjetointi yleisesti käytössä. Valtiokeskeisyys on korvattu paikallisuudella. Käytössä on digitaalisen hallinnon beta-versio, johon voi tuoda kokeiltavaksi melkein valmiita ideoita. Virkamiehet sietävät keskeneräisyyttä ja osaavat toimia digitodellisuudessa. He toimivat tarvittaessa myös fasilitaattoreina – auttavat kansalaisia ja yrittäjiä ongelmien työstämisessä ja ratkaisujen löytämisessä.

Julkisen sektorin menot ovat kasvaneet liikaa suhteessa Suomen kokoon. Hallinnon sähköistäminen tuo kevennystä ja säästöjä. Valtaa tulee antaa tekijöille ja uudistajille, jotta Suomi pystyy uudistumaan ja kehittymään ketterästi. Virkamiesten tehtävä on toiminnan fasilitointi, hyvinvointiongelmien ratkaisu yhdessä kansalaisten kanssa, ja isojen päämäärien määrittely kansalaisten havainnointikykyä hyödyntäen. Hallinnon uudistajien ja kehittäjien toimenkuvaan kuuluu tuotosten avoin jakaminen ja yksinkertaistaminen. Samalla hallinto voi muuttua itse itseään uudistavaksi massainnovoinnin ja joustavan palvelun tarjonnan alustaksi.

Hallintoa ei voi rakentaa pelkästään digitaalisen järjestelmän varaan, jotka ovat alttiita monille häiriöille ja jotka eivät voi korvata kaikkia hallinnon tehtäviä tulevaisuudessakaan.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Anna palautetta!