Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Unohdamme usein, että valtion ja kuntien instituutiot ovat meidän palveluksessamme. Maksamme verotuksen kautta jokaisen virkamiehen palkat ja meillä tulisi olla oikeus vaatia hyvää hallintoa. Emme ole hallintoalamaisia.”
Jari Kaivo-oja 10.10.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Suomalainen hallinto on vetävä brändi

- Suomi on tunnettu rohkeista virkamiehistään ja innovaatioista

Vuonna 2030 Suomi ja suomalainen hallinto tunnetaan rohkeista virkamiehistään. Hallinto tukee innovaatiotoimintaa ja innovoi myös itse. Hallinnon toimintatavat on uudistettu, joten virkamiehillä on vähemmän kokouksia ja enemmän kentällä liikkumista. Virkamiesten toimenkuvissa painottuvat fasilitointitaidot; kyky ratkaista yhdessä ihmisten kanssa heidän hyvinvointiongelmiaan, ja kyky edistää avoimuutta. Millennium-palkintoon on lisätty uusia luokkia, joista yhdessä palkinto annetaan avoimuutta edistäneelle innovaatiolle.

Hallinnon on oltava kilpailukykyinen yli kansallisten rajojen, joten ei kannata tavoitella vain Suomen parasta. Suomessa on korkea koulutustaso ja paljon teknologista osaamista. Kun digitaalinen hallinto yhdistetään maailman kadehtimaan suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, syntyy vetävä brändi. Näin Suomesta tulee houkutteleva maa elämiseen ja yritystoimintaan. ICT, digitaalisuus ja teknologian nopea kehitys tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ”hallinnollisten vientituotteiden” kehittämiseen.

Talouskasvun painopisteen siirtyessä kehittyville markkinoille päätöksentekoa ohjaa ennen kaikkea kustannustehokkuus.