Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Juuri nyt kannattaisi kasvattaa taidetta, viihdettä ja tietoa. Ne voivat kasvaa ilman ekologisia oheisvahinkoja lähes loputtomasti. Vähemmän jääkaappeja, enemmän teatteriesityksiä. Lisäksi kannattaisi kasvattaa hoivaa ja välittämistä. Enemmän lääkäreitä. Vähemmän lentokapteeneja.”
Aleksi Bardy 16.11.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa

- Jokainen hallitsee ja käyttää omia tietojaan

Vuoden 2030 Suomi on avoimen tiedon maa, jossa yksilöt ja yhteisöt ovat mukana yhteiskunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa internetpalveluiden avulla. Näin Suomi on myös kyennyt säilyttämään teknologisen etumatkansa ja vaurautensa. Horisontaali tehokkuus on lisännyt merkittävästi tuottavuutta. Kaikki julkinen tieto on vapaasti hyödynnettävissä. Kansalaiset omistavat itse omat tietonsa, ja käyttävät niitä henkilökohtaisiksi räätälöidyissä palveluissa, joista monia ylläpitävät suuret kansainväliset yritykset. Suomi on maailmalla tunnettu testilaboratorio, jossa on rakennettu menestyvää liiketoimintaa muun muassa avoimeen dataan ja yhteisöllisyyteen pohjautuvilla palveluilla. Suomalainen luottamusyhteiskunta ja sen hyödyntäminen edesauttavat tällaista toimintaa.

Globaali keskiluokan kasvu sekä teknologioiden arkipäiväistyminen ja lähes ilmaiseksi muuttunut käyttö ovat lisänneet merkittävästi yksilöiden ja yhteisöjen valtaa ja muuttaneet näin valtarakenteita. Ihmiset vaativat tasa-arvoa, saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä ja reiluutta. Parhaiten pärjäävät valtiot, jotka osaavat toimia verkostoissa ja lisätä kansalaisten tuottavuutta ja elämän laatua, ympäristöä kuormittamatta. Toisaalta yhteisöt ylittävät kansalliset rajat. Päätöksenteko monimutkaistuu ja on vaikeammin ennakoitavaa. Yhteisöllisyys synnyttää myös levottomuutta ja ääri-ilmiöitä. Se mahdollistaa lisäksi yksilöön kohdistuvan seurannan ja painostuksen yhteisöjen ja valtioiden toimesta.

Pohjoismainen demokratia on vahva pohja rakentaa tasa-arvoisen osallistumisyhteiskunnan toimintamalleja. Avoin tieto sekä avoimet rajapinnat ja prosessit ovat toiminnan perusta.