”Suomi pystyisi olemaan globaalisti johtava maa vanhuuskysymyksessä. Suomen vanhukset ovat maailman parhaiten koulutettuja ja rikkaimpia. Myös Suomen geriatriaosaaminen on maailman parasta. Vanheneva väestö tulee myös vaatimaan hallinnolta ihan uudenlaista toimintaa ja palveluja.”
Alf Rehn 15.11.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä

- Suomi on hyvinvointiyhteiskunnan huippuosaaja

Vuonna 2030 kansalaiset kokevat elämänsä mielekkääksi ja arvokkaaksi. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tukee sekä yksilöiden selviytymistä että yhdessä tekemistä. Suomalaisten elintavat ovat terveelliset sekä yhteisön että ympäristön näkökulmista. Ihmisten terveydestä pidetään huolta kokonaisvaltaisesti sekä fyysisen että henkisen terveyden osalta. Toimiviksi todistetut ratkaisut muun muassa ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, mielenterveyden ja vanhenevan väestön palvelujen alueilla ovat menestyviä vientituotteita. Niitä kehitetään sujuvalla julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyöllä. Hyvinvointipalvelujen ja terveydenhuollon markkinat kasvavat nopeasti kehittyvissä maissa, joiden kanssa Suomi tekee systemaattista yhteistyötä.

Pieni kansakunta ei voi hukata resursseja yksilöiden toimintakyvyn heikkenemisen takia. Suomalainen hyvinvointivaltio muodostaa erinomaisen perustan kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiselle. Näin kaikki voimat saadaan käyttöön. Suomi on jo nyt malliesimerkki hyvästä yhteiskunnasta. Maailman taloudellisen kasvun siirtyminen kehittyville markkinoille Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan on synnyttänyt globaalin keskiluokan ja kasvavat markkinat hyvinvointipalveluille. Yhteiskunnat myös ikääntyvät ja tarvitsevat uusia ratkaisuja muun muassa vanhustenhoitoon.

Suomi on ihmislähtöisten hyvinvointipalvelujen edelläkävijä. Tietotekniikka on tärkein tuottavuuden parantaja. Reilu yhteiskunta edistää kansakunnan kimmoisuutta ja toipumista erilaisista kriiseistä.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Anna palautetta!