”Kun maalla on tulevaisuus, ei ole väliä onko maan nimi mikä ja valuutta kuka ja paistaako aurinko koskaan.”
Marylka Yoe Uusisaari 29.09.2012

Mitkä ovat muutoksen lähtökohdat?

Kimmoisa yhteiskunta voi hyvin

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee kimmoisuutta, sitkeyttä, joka syntyy sosiaalisista suhteista ja keskinäisestä luottamuksesta. Kimmoisa yhteiskunta selviytyy murroksista ja shokeista lamaantumatta. Ihmisillä pitää olla tunne siitä, että omalla toiminnalla ja valinnoilla on merkitystä. Vaikuttavuus lisää voimaantumista, mikä on tärkeä edellytys osallisuuden kokemiselle. Osallisuuden kokemus lisää vastuuta itsestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Kestävää kehitystä pitää osata soveltaa myös ihmisiin ja yhteisöihin: mikään eikä kukaan ole turhaa, ”jätettä”, vaan kaikki ovat tarpeellisia. Tulevaisuudessa tarvitaan kaikkien osallistumista ja pientäkin työpanosta. Hallinnon pitää keventyä ja herkistyä kansalaisten tarpeille. Julkisen tiedon avaaminen ja digitalisoitumisen täysimääräinen hyödyntäminen edistävät ihmisten voimaantumista yhteiskunnallisina toimijoina ja yhteisen tietopääoman kasvua.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Lisämateriaali

Anna palautetta!