”Tarvitaan yhteinen kieli maahanmuuttajien juurruttamiseksi. Suomessakin pitää puhua suomeksi, vaikka huonostikin, muuten ei pääse mukaan yhteiskuntaan. Muuallakin vaaditaan kotikieltä, esimerkiksi Kanadassa ja Ruotsissa. Valitettavasti raha loppuu aina kesken kieliopetuksesta.”
Matti Anttonen 1.10.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Suomi on hyvä paikka kaikkien asua

- Osaajat viihtyvät turvallisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa

Tulevaisuuden Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa luottamus on keskeinen yhteiskunnan toimivuuden, tehokkuuden ja varallisuuden lähde. Kansalaiset osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon, joka on ketterää ja läpinäkyvää. Maamme menestyy erinomaisesti maailmanlaajuisessa kilpailussa osaajista, koska meillä on aktiivinen maahanmuutto-ohjelma, turvallinen elinympäristö ja hyvät peruspalvelut. Meillä on myös molempia osapuolia hyödyttävää koulutusyhteistyötä eri maiden kanssa.

Maailman taloudellinen ja poliittinen levottomuus sekä kaupungistuminen lisäävät ihmisten liikkuvuutta. Eri maiden keskiluokkaistuva väestö etsii elämälleen hyviä puitteita kotimaasta tai muualta. Verkottuneen maailman työmarkkinat ovat maailmanlaajuiset. Suomi ei pärjää ilman työn tekijöitä. Tuottavuuden kasvu ei riitä, vaan osaajat on tuotava maahamme muualta. Väestön ikääntyessä maahanmuutto on keino parantaa huoltosuhdetta ja väestönkasvua. Tällä hetkellä vain kuusi OECD-maata on tilanteessa, jossa maahanmuutto ei riitä korvaamaan työvoiman vähenemistä: Japanissa, Puolassa, Unkarissa, Tŝekissä, Slovakiassa ja Suomessa.

Suomi on luottamusyhteiskunta, joka tarjoaa joustavasti jokaiselle sopivat palvelut käyttäen tehokkaasti hyväksi teknologisia mahdollisuuksia. Suvaitsevaisiksi ja toisia kunnioittaviksi opitaan arjessa, sekä koulussa että työelämässä. Maamme tekee reilua kansainvälistä työvoimayhteistyötä, erityisenä kilpailuvalttina naisten tasa-arvoinen asema työelämässä.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Anna palautetta!