Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Ehkä tärkein oivallus kokeiluyhteiskunnan taustalla onkin se, miten elimellinen yhteys tekemisellä on inhimilliseen tietämiseen: Teot voivat muuttaa asenteita enemmän kuin asenteet tekoja. Tunteminen, näkeminen, haistaminen ja maistaminen vakuuttavat enemmän kuin tuhat sanaa.”
Annukka Berg 23.11.2012

Miten tämä toteutetaan?

Tulokset näkyvät ihmisten arjessa

Ennakointityö toteutettiin tarvelähtöisesti niin, että raamina oli terve ja hyvinvoiva yhteiskunta, kestävä ympäristö, vastuullinen ja tuottava talous ja kestävä kasvu. Tarkoitus oli löytää ratkaisuja, jotka viime kädessä parantavat ihmisten elämää. Systemaattisen ennakointityön rinnalle on tarkoitus luoda kokeilujen käytäntö, joka vauhdittaa painopisteiksi valittujen tavoitteiden toteutusta ja kokonaisvaltaista yhteistyötä.

Suomesta kokeilujen pioneeri

Kokeilukulttuuri pitää istuttaa Suomeen. Kokeilut mahdollistavat Tulevaisuuselonteon tulosten tehokkaan toteutuksen. Nopeilla kokeiluilla löydetään oikeat toimintatavat ja opitaan myös virheistä. Yleensä raportit ja selvitykset jäävät pölyttymään, ne eivät johda toimintaan. Tällä kertaa toimittiin toisin. Pienellä maalla on ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla uusia asioita nopeasti. Kokeileminen istuttaa uusia tapoja käytännön toimintaan.

Maailman nopeat muutokset haastavat Suomea jatkuvaan uudistumiseen. Yhä useammin perinteinen tutkiminen ja suunnittelu ovat liian hitaita eivätkä yleensä johda tehokkaaseen toimintaan. Suunnittelupöydän ääressä ei myöskään saa selville, miten uusi asia lopulta toimii käytännössä ja miten ihmiset siihen suhtautuvat. Kokeilemalla päästään suoraan käsiksi kehitettävään asiaan ja siitä saadaan jatkuvasti palautetta.

Kokeilut lähtevät ihmisten tarpeista

Tulevaisuuden ennakointihankkeen keskiössä on ihminen. Kokeilut lähtevät ihmisten - loppukäyttäjien - tarpeista. Toimialojen ja sektorien välinen yhteistyö korostuu. Kokeilut perustuvat eri toimijoiden yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Tulevaisuus 2030 -ennakointihankkeessa idea on, että motivoituneille toimijoille annetaan mahdollisuus hakea uusia ratkaisuja kansantalouden, toimintaympäristön ja yksilöiden tarpeisiin. On tärkeää, että kokeiluille annetaan myös lupa epäonnistua ja keskeytyä – mitä nopeammin epäonnistumme kokeiluissa, sitä nopeammin voimme saavuttaa suuria onnistumisia.