”Nyt olisi mahdollisuus lähteä luomaan uutta hiilineutraalia trendiä, joka löisi läpi samalla tavalla kuin kahviloiden lattekulttuuri.”
Kati Berninger 27.11.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Cleantech-liiketoiminnan viennin arvo korkea

- Liiketoiminta hyödyntää luonnonvaroja vastuullisesti ja ympäristömyönteisesti

Vuonna 2030 Suomi on onnistunut pienentämään ekologista jalanjälkeään älykkäillä ratkaisuilla ja innovaatioilla. Tulevaisuudessa Suomessa kannustetaan kestäviin investointeihin, cleantech-liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Valtio tukee systeemisten, ekologisten liiketoimintamallien kehittämistä. Suomessa panostetaan laaja-alaisesti osaamiseen, joka edistää tulevassa niukkuuden maailmassa selviytymistä. Uusiutuvan energian tuotanto ja energian kokonaisratkaisut on järjestetty tehokkaasti. Liiketoiminnassa ymmärretään luonnonvarojen rajallisuus ja luonnonvaroja, kuten metsiä ja mineraaleja, hyödynnetään vastuullisesti. Myös vesistöissä ja maankäytössä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Hiilidioksidipäästöjä vähentävillä arvoverkoston investoinneilla on verovähennysoikeus. Kuluttajien ekologiset valinnat on tehty helpoiksi, ja kuluttajat ymmärtävät valintojensa merkityksellisyyden ja vastuullisuuden. Suomessa on otettu asteittain käyttöön CO2-pohjainen arvonlisävero. Kaupassa kuluttaja voi lukea tuotteen ympäristövaikutukset tuoteselosteesta kännykällä tai vastaavalla laitteella. Opettajankoulutuksessa ja perusopetuksessa näkyy ymmärrys vastuullisesta kuluttamisesta. Hyvinvointia ja sen tuottamista mitataan rahan lisäksi myös uusilla laskentatavoilla.

Kestävä kasvu vaatii kasvun tuottamista toisin kuin nyt. Kun resursseja – materiaaleja ja energiaa – käytetään tehokkaasti, on mahdollista tyydyttää tarpeet huomattavasti nykyistä pienemmillä panoksilla. Järjestelmätason innovaatiot muuttavat toimintatapoja ja yhteistyön muotoja. Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää energiainnovaatioita, joilla saavutetaan tehokkuusparannuksia ja kehitetään uusia uusiutuvia energialähteitä. Nykyisin monien luonnonvarojen käyttö on kestämättömällä tasolla jatkuvasti kasvavan globaalin kulutuksen seurauksena. Tämän vuoksi tarvitaan myös vastuullista kuluttamista ja kestävää yrittäjyyttä. Vastuulliset toimet eivät heikennä elämänlaatuamme, mutta vaativat muutoksia. Siksi tarvitaan myös uusia hyvinvoinnin laskentamalleja kansantalouksien ja yritysten tasolle.

Teknologian ja niukkuuden vahvuusalueiden, kuten biotalouden ja materiaalivirtojen hallinnan, innovatiivinen yhdistäminen luo mahdollisuuksia erottumiseen ja kilpailuetuun. Innovaatioiden kehittäminen lähtee liikkeelle tarpeesta ja sovelluksesta. Osaamista taas ei synny kuin konkreettisella tekemisellä.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Anna palautetta!