”Ekologinen näkökulma on tullut politiikan teon kovaan ytimeen. Hyvä näin!”
Leo Stranius 5.11.2012

Mitkä ovat muutoksen lähtökohdat?

Niukkuus tuo uusia mahdollisuuksia

Tulevaisuudessa Suomessa on runsaasti energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvää osaamista. Meillä on vahvat kotimarkkinat uusille resurssitehokkuuden innovaatioille, mikä tukee alan kehitystä globaaliksi liiketoiminnaksi. Eri toimialoilla tehdään yhteistyötä jätteiden minimoinnissa, kierrätyksessä ja energiahyötykäytössä. Tulevaisuudessa uusiutuvan energian ja monimuotoisten raaka-ainelähteiden hyödyntämisessä käytetään ympäristöystävällisiä liiketoimintakonsepteja. Suomessa on toteutettu useita laajoja uudistuksia, jotka tukevat vastuullista tapaa toimia. Asioita viedään eteenpäin julkisen ja yksityisten tahojen toimivalla yhteistyöllä esimerkiksi hankinnoissa. Joustavalla sääntelyllä on avattu muutamia markkinoita, joilla Suomi on edelläkävijä. Suomessa hyödynnetään hyväkuntoisen eläkeläisväestön, vaajakuntoisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työpanos ympäristötehtävissä ja sosiaalisektorin täydentävissä tehtävissä.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Lisämateriaali

Anna palautetta!