Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Energian pientuotannossa, rakennusten puhtaan energian ratkaisujen lisäämisessä ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä on merkittävä määrä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja valtava kasvupotentiaali.”
Karoliina Auvinen 15.11.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Suomen rakennettu ympäristö on maailman energia- ja materiaalitehokkain

- Suomalaiset asuvat energiaomavaraisissa taloissa

Vuonna 2030 Suomessa rakennetaan ympäristöystävällisesti, mikä tukee ekologisen jalanjälkemme pienenemistä. Tulevaisuudessa rakennusalalla kehitetään ja käytetään ekologisesti kestäviä materiaaliratkaisuja, esimerkiksi puu on tärkeässä roolissa. Rakennusten primäärienergiatarvetta on onnistuttu vähentämään innovatiivisilla ratkaisuilla. Hiilidioksidipohjainen kiinteistövero kannustaa yhä resurssitehokkaampaan rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Kotitalouksien energiatehokkuusinvestointeja tuetaan halvoilla lainoilla. Rakentamisessa edistetään älykkäitä sähköverkkoja (smart grid), joilla sähkön kulutusta ohjataan ja tasataan, ja sähköverkon siirtokapasiteetti hyödynnetään nykyistä paremmin. Valtio edistää hajautettua, uusiutuvan energian tuotantoa. Kotitalouksilla ja maatiloilla on käytössä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian netotusjärjestelmä. Rakennus- ja kiinteistöalan standardit korostavat energia- ja materiaalitehokkuutta. Myös jätteen minimoinnin ja hyötykäytön ratkaisut ovat korkeatasoisia.

Ympäristömme säilyttäminen elinkelpoisena vaatii merkittäviä toimia. Kiinteistöissä ja rakentamisessa kulutetaan noin 42 prosenttia energiasta ja tuotetaan noin 38 prosenttia kasvihuonekaasuista. Rakennusten käytön aikana kulutetaan 80 prosenttia energiasta. Rakennuksissa piileekin jopa suurin potentiaali päästövähennyksiin, ja kiinteistöalalla on valtava osuus ilmastomarkkinoista. Kiinteistö- ja rakennusala voivat olla ratkaisijan roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Suomessa on kehitettävä kaupallistamisen osaamista uusille rakentamisratkaisuille. Tämä edellyttää tuote-palvelukokonaisuuden ymmärtämistä. Kannattaa panostaa osaamiseen, joka edistää selviytymistä tulevassa niukkuuden maailmassa.