Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Kehittyvillä markkinoilla joudutaan kehittämään usein osin jopa länsimaisittain ”alkeellisia” innovaatioita. Mikäli nämä innovaatiot vielä käyttävät niukasti materiaaleja, voidaan päästä lähelle kestävän innovoinnin maailmaa.”
Vesa Harmaakorpi 25.9.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Suomessa on kehittynyt joukkoliikenne

- Suomalaiset käyttävät yhä vähemmän aika liikenteessä ja tekevät entistä enemmän etätyötä

Tulevaisuudessa liikenteestä aiheutuu huomattavasti nykyistä vähemmän päästöjä. Käytössä ovat uudet, edistyneet logistiikkaratkaisut, joiden avulla etätyö on nykyistä yleisempää. Myös ICT:tä hyödyntävät kokouskäytännöt vähentävät liikkumistarvetta. Ministeriöt ja niiden alaorganisaatiot pitävät etäkokouksia. Vuonna 2030 työmatkakustannukset ovat 30 prosenttia ja liikutut kilometrit 40 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2012. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa on kehitetty innovatiivisia liikkumisen ratkaisuja. Joukkoliikenne on edullista ja joustavaa. Yhteisliikkumista edistetään myös ICT:n avulla. Reittioppaan yhteydessä toimii palvelu, jossa autoilijat voivat tarjota kimppakyytejä. Liikenteen päästöjä vähentävät lisäksi kestävien biopolttoaineiden käytön lisääntyminen ja liikkumisen sähköistyminen. Ruokaketjun ulkopuolisista raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille on jakeluvelvoite.

Ekologisen jalanjälkemme pienentäminen vaatii kiireellisiä toimia. Vastuu kuuluu nyt valtaa pitäville sukupolville. Suomen on tavoiteltava vähäpäästöisyyttä myös liikenteessä, jotta voimme tukea luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. Joukkoliikennettä on kehitettävä innovatiivisesti, jotta se olisi nykyistä toimivampi vaihtoehto kaikkeen liikkumiseen. Liikkumistarvetta voidaan pienentää jonkin verran vähentämällä työmatkaliikennettä.

Kehittyvä teknologia tuo radikaaleja uusia mahdollisuuksia, mutta myös virheinvestointien vaaran. Kaikkea ei kannata rakentaa yhden ratkaisun varaan esimerkiksi liikkumisen mahdollisuuksia suunniteltaessa. Tärkeintä on nopea soveltaminen, jolloin joustava sääntely voi tukea markkinavetoisten ratkaisujen käynnistymistä.