Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Ilmastonmuutos muuttaa elinolosuhteita Suomessa paremmiksi ja esimerkiksi Etelä-Euroopassa huonommiksi, mikä houkuttelee ihmisiä muualta tänne. Myös Venäjän merkitys Suomelle kasvaa, ei vain turismin vaan myös asumisen näkökulmasta.”
Sixten Sunabacka 28.9.2012

Mihin muutos tähtää?

Suomi arktisen osaamisen huipulle

Suomesta tulee arktisen osaamisen metropoli, joka yhdistää luonnonvarojen hyödyntämisen, logistiikan, luontoarvot ja hyvän elämisen kestävällä tavalla. Napajään sulaminen ilmastonmuutoksen takia ja niukkuus energiasta nostavat pohjoisten alueiden painoarvoa maailmanlaajuisesti. Millään muulla arktisella alueella ei ole mahdollista nauttia erämaisesta luonnonmaisemasta samalla tavalla kuin Lapissa. Koillisväylän avautuminen muuttaa koko Suomen logistisen aseman ja lyhentää kuljetusreittiä Euroopan ja Aasian välillä. Tämä luo meille ainutlaatuisen tilaisuuden uuteen liiketoimintaan ja elinvoimaan etenkin Pohjois-Suomessa.

Pohjoinen Suomi – ja vastaavat alueet Ruotsissa ja Norjassa – erottuvat jo nyt edukseen maailman arktisten alueiden joukossa hyvän infrastruktuurin, korkeakoulutuksen ja pysyvän asutuksen ansiosta. Meillä on mahdollisuus tehdä Suomesta arktisen kestävän kehityksen edelläkävijä ja globaalisti erityinen elinympäristö. Tämä edellyttää tietopohjan vahvistamista ja tutkimustiedon tehokasta käyttöä päätöksenteossa. Suomen arktinen osaamisyhdistelmä on paketoitava ja myytävä taitavasti maailmalle.

Elinkeinojen edut sovitettava yhteen

Mineraalien ja puun hyödyntämisen sekä muiden teollisten investointien suunnittelu on tehtävä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Niissä on otettava huomioon ympäristönsuojelu, luontoarvot, paikalliset asukkaat, matkailu ja alkuperäiselinkeinot. Lyhyen aikavälin taloudellinen hyöty ei saa pilata korvaamattomia luontoarvoja. Vihreän kaivosteknologian lisäksi tarvitaan toimilupien, lainsäädännön ja rahoituksen taitavaa hallintaa Suomen etujen turvaamiseksi. Elinkeinojen ja maankäytön eri intressien yhteensovittaminen ja hyvä hallinto arktisilla alueilla tuovat Suomelle alueellista hyvinvointia ja erikoisosaamista, jolle on kysyntää muilla arktisilla ja harvaanasutuilla alueilla eri puolilla maailmaa.

Logistiikan ympärille teknologiaa ja palveluja

Logistisen painopisteen siirtyminen kohti pohjoista edellyttää koko Suomen logistisen verkoston uudelleen arviointia. Pohjoisen alueen liiketoiminnan potentiaali on arvioitava pikaisesti ja tarvittaessa houkuteltava kansainvälisiä pääomia mittaviin investointeihin. Mahdollisesti toteutuessaan Jäämeren rautatie avaisi Suomelle logistisen käytävän merelle. Se on puuttuva linkki Euroopan arktisesta rautatiestä, joka voisi palvella koko itäisen Euroopan vientiä ja tuontia.

Uusi kauppareitti Euroopasta Aasiaan luo mahdollisuuksia etenkin osaamisen kehittämiseen ja myymiseen. Suomi voi luoda runsaasti liiketoimintaa logistiikan ja arktisten luonnonvarojen hyödyntämisen ympärille, esimerkiksi laivanrakentamiseen ja jäänmurtoon, satama- ja off-shore-teknologiaan, sää- ja meriturvallisuuteen, kiinteistötekniikkaan ja mittausteknologiaan. Kilpailu on kuitenkin kovaa, ja etenkin napa-alueiden öljyvarojen omistajat investoivat voimakkaasti. Suomen on oltava aloitteellinen arktisessa yhteistyössä päästäkseen hyötymään Norjan ja Venäjän ja toisaalta Yhdysvaltain ja Kanadan toimeliaisuudesta. Itä-Aasian talousmahdit, erityisesti Kiina, Japani ja Etelä-Korea, on otettava rohkeasti mukaan arktiseen yhteistyöhön. Suomi tarvitsee arktisen liiketoimintastrategian.

Logistiikan ekosysteemi tuo pohjoiseen taloudellista voimaa, joka tukee viihtyisän asuinympäristön ja infrastruktuurin kehittämistä. Luonnonarvot ja maisemat yhdistettynä laadukkaaseen arktiseen rakentamiseen ja ICT-yhteyksiin luovat vetovoimaisen ja omaperäisen elinympäristön. Uusien asukkaiden lisäksi pohjoisen hyvä elämä houkuttelee matkailijoita ja etätyöntekijöitä. Suomi voi herättää laajaa kansainvälistä kiinnostusta, sillä maailmalla on niukasti aitoa erämaan hiljaisuutta ja rauhaa yhdistettynä digitaaliseen toimivuuteen.

 

Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava