Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Työ on aina ollut yhteiskuntien tukipylväs ja se on sitä jatkossakin, mutta koneet tekevät kaiken säännönmukaisen, toistuvan ja keskinkertaisen – ihmisen on kehityttävä ja tultava paremmaksi ja luovemmaksi.”
Cristina Andersson 3.10.2012

Mitkä ovat muutoksen lähtökohdat?

Työelämä pilkkoutuu

Työ pilkkoutuu tulevaisuudessa yhä pienempiin osiin, ja asiantuntijatyötäkin automatisoidaan tietotekniikan avulla. Työmarkkinat eriytyvät globaalisti kilpailtuun työhön ja paikalliseen, läsnäoloa edellyttävään työhön. Projektimainen työ vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia. Työelämä vaatii yhä enemmän henkilökohtaista vastuun ottamista ja itsensä johtamista. Ihmisellä voi olla elämän aikana monta uraa. Koulutuksen pitää edistää eri osaamisten yhdistelyä ja vuorovaikutustaitoja. Työmarkkinoiden jäykkiä rakenteita pitää keventää, jotta työn ehdoista voidaan joustavasti sopia myös työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantajien on ymmärrettävä nykyistä paremmin oma vastuunsa työn tarjoamisesta ja kilpailukyvystä: tulevaisuudessa yritys ei voi parantaa tuottavuuttaan lomauttamalla tai irtisanomalla ihmisiä työttömyystuelle, vaan yhteiskuntaan on luotu toimintamallit, joilla ihmiset löytävät nopeasti muualta uuden työpaikan. Yhteiskunnan hyvinvointi ymmärretään laajasti, eli ei mitata vain bruttokansantuotteen kasvua. Inhimillisen kehityksen mittauksessa otetaan huomion pitkä ja terve elämä, koulutus ja kohtuullinen elintaso. Tietotyön tuottavuus syntyy työntekijöiden innostuksen ja hyvinvoinnin pohjalta. Yksilöä arvostava johtaminen ja toisaalta yksilöiden vastuunotto asenteistaan ja tunteistaan ovat työnilon perusta.

 

Lisämateriaali

Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava