”Muuttuvassa, kompleksisessa järjestyksen tavoittelu on sulaa hulluutta. Turva ei löydy järjestyksestä vaan muutoksesta itsestään.”
Mika Aaltonen 3.9.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Maailman paras koulutusjärjestelmä

- Oppimistaitoja työelämää varten

Vuonna 2030 Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä. Kaikki opetus varhaisesta vaiheesta lähtien toimii kiinteässä yhteydessä työelämään. Koulussa opitaan kaikilla tasoilla vuorovaikutus- ja medianlukutaitoja, itsensä johtamista ja itseilmaisua sekä käytännön elämänhallinnan ja työelämän taitoja. Myös luonnontieteisiin, kieliin, talouteen ja yhteiskuntaan sekä kulttuuriin ja tietotekniikkaan liittyviä taitoja opitaan kaikilla koulutustasoilla. Tavoitteena on hyvä perussivistys, joka tukee myöhempää oppimista ja kehittymistä. Tärkeintä on oppia oppimaan – unohtamatta oppimisen iloa. Verkko-oppiminen tuo opiskeluun kansainvälisyyttä. Koulussa voi kokeilla joustavasti erilaisia opetussisältöjä. Oppijan on mahdollista yhdistää muodollinen, koulussa tapahtuva oppiminen ja käytännössä, esimerkiksi työpaikalla tapahtuva oppiminen. Paikallisella tasolla yritykset ovat aktiivisesti mukana kouluissa edistämässä nuorten työelämätaitoja. Huomiota ei kiinnitetä opiskeluajan pituuteen tai valmistumisikään, koska siirtyminen koulutuksesta käytännön töihin ja niiden välillä on liukuva.

Suomella on erittäin hyvät edellytykset kehittää koulutusjärjestelmä, joka auttaa ihmisiä uudistumaan jatkuvasti työelämässä. Työssä menestyminen vaatii henkistä joustavuutta ja hyviä oppimistaitoja, koska työura voi koostua hyvin erilaisista ammateista ja tehtävistä.

Osaaminen on Suomelle kriittinen tekijä ja kasvun edellytys. Työelämässä tarvitaan jatkuvaa oppimista ja soveltamista.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Anna palautetta!