”Kun kriisitietoutta ei ole, ei haluta tehdä päätöksiäkään”
Vesa Puttonen 6.11.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Yksilöityvä työelämä globalisoituvassa maailmassa

- Räätälöity työura luo kykyä uudistua ja sopeutua

Tulevaisuuden Suomessa on käytössä uudenlaisia malleja ja pelisääntöjä, joiden avulla työtä voi tehdä joustavasti pieninäkin palasina. Työn voi räätälöidä oman iän, elämäntilanteen, osaamisen ja työkyvyn mukaan. Palkkatyötä, opiskelua ja yrittäjyyttä voi yhdistellä helposti. Työn tekeminen on aina taloudellisesti kannattavaa. Työ tuo elämään merkitystä, ja työtä tehdään jossain muodossa kaikkina ikäkausina.

Tulevaisuudessa työntekijä tarjoaa osaamistaan ja työnantaja työtä globaaleilla työmarkkinoilla. Erilaisia työnteon muotoja on monia. Työelämän rakenteiden pitää vastata uutta työn tekemisen tapaa, jossa työntekijällä on useita erilaisia työuria. Työnantajien on panostettava muun muassa työoloihin ja maineeseen, jotta he pystyvät houkuttelemaan niitä työntekijöitä, joiden osaamiselle on erityistä kysyntää. Yksilöllinen työura ja tunne, että voi hallita omaa työtään ja elämäänsä, luovat hyvinvointia. Mahdollisuus räätälöidä työ elämäntilanteen ja terveyden mukaan nostaa työllisyysastetta.

Työmarkkinat polarisoituvat vaativiin asiantuntijatöihin, joita tehdään globaalissa toimintaympäristössä, ja lähitöihin, jotka liittyvät muun muassa ruoka- ja sairaanhoitoon, jätehuoltoon, siivoukseen, ympäristön hoitoon sekä yleiseen turvallisuuteen. Osa työstä, kuten koulutukseen ja terveyteen liittyvä työ, voi olla osittain lähityötä ja osittain niin sanottua etätyötä. Työtehtävät, joihin liittyy automatisoitavissa olevia rutiineja, hoidetaan globaalisti ICT:n avulla.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Anna palautetta!