Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Omistajuudella on väliä, samoin sillä, missä valmistus tapahtuu!”
Johanna Ikäheimo 6.11.2012

Mitkä ovat muutoksen lähtökohdat?

Pohjoinen elää luonnosta ja logistiikasta

Tulevaisuudessa arktisen alueen merkitys kasvaa napajään sulamisen, runsaiden raaka-ainevarojen ja matkailun myötä. Koillisväylän avautuminen ja yhteydet Jäämerelle tekevät Suomesta Euroopan arktisen liikenteen solmukohdan ja luovat paljon uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia Pohjois-Suomeen. Pohjoisen maaperän mineraalit tuovat vaurautta. Arktisen alueen vahvistuva matkailu perustuu erämaiseen luonnonmaisemaan ja luontoon. Teollisuus, energiainvestoinnit ja maankäyttö on sovitettava yhteen luontoarvojen, paikallisen väestön ja alkuperäiselinkeinojen kanssa. Suomi voi menestyä esimerkiksi kestävällä kaivosteknologialla, meri- ja kylmäosaamisella ja arktisella rakentamisella. Puhdas luonto, laadukkaat matkailupalvelut ja hyvät digiverkot houkuttelevat asukkaita ja matkailijoita viihtymään pohjoisessa. Lapista ja koko Pohjolasta yli rajojen voi tulla taitavasti suunniteltu elinvoimainen alue, joka saa osakseen kansainvälistä huomiota modernin kestävän kehityksen ja luontoarvojen ylläpitämisen toteuttajana.

 

Lisämateriaali

Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava