Tulosta
Edellinen | Takaisin etusivulle | Seuraava
”Talouskasvukeskustelusta puuttuu kolmas ulottuvuus. Talous ei tunnusta z-akselia, sen kasvua ei lasketa kasvuksi. Mitä z-akseli voisi merkitä? Syvyyttä. Aikaa. Seisahtumista. Immateriaalista. Uusiutumista. Henkeä. Kerroksia. Laatua. Kehitystä.”
Olavi Uusivirta 13.11.2012

Millaista Suomea tavoittelemme 2030?

Pohjoisen asumisen ja elämisen mallimaa

- Suomi houkuttelee uusia asukkaita töihin ja opiskelemaan

Vuonna 2030 Suomi on pohjoisen asumisen ja elämisen mallimaa, jossa sovitetaan yhteen eri elinkeinojen tarpeet ja kehitetään niitä rinnakkain. Tulevaisuudessa Suomi toimii mallimaana myös sopusointuiselle yhteiselolle paikallisten, perinteisten kulttuurien ja erityisesti alkuperäiskansan kanssa. Suomi on omaleimainen, kansainvälinen ja hyvin toimiva arktinen alue, joka houkuttelee uusiakin asukkaita elämään, opiskelemaan ja tekemään työtä. Se tarjoaa myös matkailijoille arktista luksusta eli rauhaa, luontoa, kulttuuria ja korkealaatuisia palveluja. Ainutlaatuiset luonnonarvot ja maisemat yhdistettynä hyvään informaatioteknologiaan luovat kiinnostavan ympäristön etätyölle. Arktisen osaamisen tukena on vahva koulutusjärjestelmä.

Suomi ja muut Pohjoismaat poikkeavat jo nyt edukseen maailman muista arktisista alueista, sillä meillä on pohjoisessa pysyvä asutus ja hyvä infrastruktuuri. Ilmastonmuutoksen synnyttämä kiinnostus arktisten luonnonvarojen hyödyntämiseen tekee etenkin Lapista uudella tavalla vetovoimaisen asuinpaikan ja kehityskohteen. Luontoarvojen merkitys nousee tulevaisuudessa, joten teolliset investoinnit kannattaa toteuttaa niin, ettei pohjoisen herkkä maisema ja ekosysteemi vaurioidu.

Vahvan ICT:n ansiosta vakituiset asukkaat ja matkailijat voivat tehdä globaalia tietotyötä esimerkiksi Lapissa ja käyttää yhdessä muitakin alueen palveluja. Myös kaivostoiminta ja logistiikka voivat tarvita asutus- ja matkailukeskuksia henkilökunnalleen ja kehittää samalla alueen infrastruktuuria.