”Hyvinvointi syntyy työstä ja teollinen työ on ainakin toistaiseksi hyvinvointimme perusta.”
Riku Aalto 25.10.2012

Mitkä ovat muutoksen lähtökohdat?

Nopea ja joustava yritys menestyy

Tulevaisuudessa nopeat ja joustavat yritykset pärjäävät kiristyvässä kilpailussa. Uudet verkostomaiset yritykset ostavat globaalisti tarvitsemansa asiantuntijapalvelut ja tuotteiden valmistuksen sekä löytävät oikeat kumppanit nopeaan markkinoiden valtaamiseen. Valtiot puolestaan kilpailevat siitä, kuka tarjoaa parhaat edut ja ympäristön yrityksille. Suomi voi menestyä tulevaisuudessa valittujen arvoverkostojen taitavana hallitsijana, jolloin tärkeintä on oivaltaa parhaat sovellukset. Yritykset tarvitsevat uudenlaista osaamista: kykyä yhdistellä, oppia uutta ja johtaa ihmisiä muutoksen keskellä. Toimialakohtaisesti kilpailukykyinen kustannustaso ja joustavuus ovat perusedellytys. Suomi tarvitsee paljon uusia yrityksiä, joista osa kasvaa ja kansainvälistyy. Mikroyrittäjyyskin kukoistaa, kun toimintaa vaikeuttavat säädökset poistetaan. Suomella on hyvät menestymisen edellytykset, kunhan positiivinen asennoituminen yrittäjyyteen yleistyy.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Lisämateriaali

Anna palautetta!