Barnens och de ungas delaktighet

Barn och unga medverkade i utarbetandet av denna framsynsrapport och på dessa sidor presenteras deras framtidsvisioner för 2030. De har gjort bilderna i skolan, inspirerade av sina lärare och på sina ställen även av andra sakkunniga. Förutom teckningar och målningar skapades även foton, postrar och korta texter.
 
Medan framsynsarbetet pågick anordnades regionala tillställningar, dit medborgare, skolelever, företag, frivilligorganisationer, forskare, tjänstemän och politiker inbjöds. Här berättade skoleleverna om sina uppfattningar om framtiden och presenterade sina framtidsvisioner på utställningar. Gymnasieelever deltog i form av grupparbeten.

Skolor som deltagit i framsynsarbetet

Helsingfors Universitets normalskola i Vik, årskurserna 1–6 och gymnasiet, Helsingfors
Skolan Hintan koulu och gymnasiet Laanilan lukio, Uleåborg
Klass 1–6 i skolan Lauritsalan koulu och gymnasiet Lauritsalan lukio, Villmanstrand
Skolan Keskuskoulu och gymnasiet Vaasan lyseon lukio, Vasa
Skolan Luostarivuoren koulu, enheten i Martti, och gymnasiet Turun Klassikon lukio, Åbo
Skolan Puistokoulu och gymnasiet Jyväskylän Lyseon lukio, Jyväskylä
Skolan Tammelan koulu och gymnasiet Tampereen yhteiskoulun lukio, Tammerfors

 

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!