”Den kanske viktigaste insikten bakom experimentsamhället är hur organiskt sambandet mellan aktivitet och mänsklig kunskap är: Handlingar kan påverka attityder mer än attityder kan påverka handlingar. Att få känna, se, dofta och smaka övertygar mer än tusen ord.”
Annukka Berg 23.11.2012

Beskrivning av processen

Resultaten återspeglas i människornas vardag

Framsynsarbetet genomfördes behovsorienterat så att ramen utgjordes av ett sunt och välmående samhälle, en hållbar miljö, en ansvarsfull och produktiv ekonomi och en hållbar tillväxt. Avsikten var att finna lösningar som i sista hand förbättrar människornas liv. Man vill skapa en test- och experimentpraxis, som parallellt med det systematiska framsynsarbetet gör att de mål som utsetts till tyngdpunkter och det övergripande samarbetet kan realiseras snabbare.

Finland blir föregångare inom experimentverksamhet

Experimentkulturen måste få fotfäste i Finland. Experiment ger möjlighet att effektivt omsätta Framtidsredogörelsens resultat i praktiken. Genom snabba experiment hittar man de rätta förfaringssätten och lär sig även av sina misstag. Vanligen samlar rapporter och utredningar bara damm och leder inte till åtgärder. Denna gång var annorlunda. Ett litet land har en unik möjlighet att pröva på nytt i snabb takt. Genom experiment etableras en ny praxis i den praktiska verksamheten.

De snabba förändringarna i världen utmanar Finland till ständig förnyelse. Allt oftare är den traditionella forskningen och planeringen alltför långsamma och de leder vanligen inte till effektiv verksamhet. Vid planeringsbordet får man inte heller reda på hur det nya slutligen fungerar i praktiken och hur människor förhåller sig till det. Genom experiment kommer man däremot direkt åt det som ska utvecklas och får kontinuerlig respons.

Experimenten utgår från människornas behov

I centrum för framtidens framsynsprojekt står människan. Experimenten utgår från människornas – slutanvändarnas – behov. Samarbetet mellan branscher och sektorer framhävs. Experimenten bygger på samarbete mellan olika aktörer och på frivillighet. Idén bakom framsynsprojektet Framtiden 2030 är att ge motiverade aktörer möjlighet att ta fram nya lösningar för samhällsekonomins, omvärldens och individernas behov. Det är viktigt att försöken också får misslyckas och avbrytas – ju snabbare vi misslyckas i ett experiment desto snabbare kan vi också nå stora framgångar.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!