”Lyckligtvis visar den offentliga sektorn vägen. Miljöministeriet går in för elektroniska bygglovsprocesser, lantmäteriverket tror på öppna data, FPA och skattemyndigheten gör vettiga saker. Det är viktigt att observera att vi inte talar om kanaler, utrustning och tjänster, utan om tillväxt, utveckling och framtiden.”
Ville Tolvanen 27.9.2012
 

Vad är målet?

Den digitala världen ger effektivitet och humanitet

I framtiden växer affärsverksamheten allt mer och allt snabbare i den digitala och virtuella världen. År 2030 har det digitala värdeskapandet vuxit sig lika stort som dess materiella motsvarighet. Det uppstår många helt digitala produkter och tjänster samtidigt som digitaliseringen gör fysiska produkter och miljöer intelligenta. Digitalisering och öppen information, såsom fritt tillgängliga offentliga databaser, skapar nya globala affärsmöjligheter.
Finland har en stark kompetens inom IKT som kan utnyttjas mångsidigt vid utvecklingen av produkter och tjänster. Som en del av produktionen utvecklas också olika planerings- och simuleringsverktyg och nya produktionsmetoder, såsom 3D-utskrifter. Den digitala produktionen, servicekunnandet och Finlands anseende som ett produktionsvänligt land hindrar att planerings- och produktionsverksamheten flyttar utomlands. Industrin stödjer våra starka tillväxtområden, såsom produkter, tjänster och kompetens inom miljöteknikområdet. Ett starkt varumärkeskunnande som kombineras med digitala och virtuella produkt- och servicekoncept ökar värdeskapandet.

Robotar tar hand om rutinerna, vi tar hand om varandra

Behovet av olika former av service ökar i takt med att befolkningen åldras. De möjligheter som IKT ger kan dock göra det avsevärt lättare för till exempel äldre människor att bo hemma. Kameror, sensorer och uppföljningssystem ger detaljerad realtidsinformation som stöd för styrningen och planeringen. Allt fler tjänster fungerar i fortsättningen på nätet dygnet runt, oberoende av tid och plats. Olika former av säkerhet, i synnerhet datasäkerhet, är ett växande kompetens- och affärsområde i framtiden.

Digitaliseringen effektiviserar serviceproduktionen, där man utnyttjar kollektivt internet- och innehållsrelaterat kunnande och informationsskapande i allt högre grad. Då kan servicen planeras och genomföras på ett flexibelt sätt utifrån människors behov. Det blir större variation bland serviceproducenterna i och med att man använder sig av person till person-tjänster och frivillignätverk exempelvis inom närståendevården och kunniga seniorer utnyttjas som mentorer.

Flera av samhällets funktioner bör automatiseras och robotiseras i framtiden, eftersom arbetskraften minskar och den globala konkurrensen förutsätter effektivitet. I framtiden får vi hjälp av partnerrobotar både hemma och på arbetsplatsen. De digitalt infödda gör en betydande insats i utvecklingen av tjänster. Den ökade användningen av IKT och automation bidrar till att locka ung arbetskraft även till den traditionella industrin. De resurser som frigörs i och med digitaliseringen kan i allt högre grad inriktas på människonära arbete.

Medborgarna engageras i informationsförädlingen

En skarpare nationell konkurrenskraft förutsätter en flexibel och möjliggörande förvaltning.  Snabbheten och effektiviteten i förvaltningen påverkar på många sätt balansen i samhällsekonomin och förutsättningarna för tillväxt. Effektivitet behövs för att kunna skära ner kostnaderna i den tunga offentliga sektorn. Det centrala i utvecklingen av förvaltningen är att informationen är öppen och finns i digital och virtuell form, vilket ökar medborgarnas delaktighet i beslutsfattandet och processerna i samhället. De bästa metoderna kan också identifieras med hjälp av snabba försök. Digitaliseringen och den ökade produktiviteten hänger i allmänhet samman med verksamhetsrelaterade innovationer.

Tjänsterna inom förvaltningen kan förbättras genom ett brett samarbete mellan den offentliga sektorn och privata aktörer. Tjänsterna bör utvecklas utifrån människors behov. Det informationsförädlande samarbetet fungerar när medborgarna och företagen deltar i alla utvecklingsfaser, från insamling och förädling till utnyttjande av information. I stället för att kontrollera medborgarna kommer förvaltningen med förslag, och man har exempelvis gått in för deltagandebaserad budgetering och planering. En digital förvaltning gör det också möjligt för företagen att erbjuda bättre service och utveckla nya affärskoncept.

Intelligens blir en bristvara i det intelligenta samhället

Både tänkandet och sätten att utnyttja tekniken i samhället utvecklas långsammare än tekniken.
Vi har knappt sett början på den stora vågen av digitala tjänster. Därför bör man utveckla samhället på ett nytt sätt och rentav med nya maktstrukturer. Företagen kan inte agera så snabbt som den digitala konkurrensen kräver i ett samhälle där alla andra arbetar efter det gamla industrisamhällets metoder. I det intelligenta samhället blir kompetens den största bristvaran, och kampen om den blir allt hårdare. En toppförmåga vill arbeta där han eller hon har de bästa förutsättningarna att skapa något nytt.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!