”Debatten om ekonomisk tillväxt saknar en tredje dimension. Inom ekonomin räknar man inte med z-axeln och den tillväxt som sker på den. Vad avses med z-axeln? Djup. Tid. Avstanning. Immaterialitet. Förnyelse. Anda. Lager. Kvalitet. Utveckling.”
Olavi Uusivirta 13.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Ett modelland när det gäller att leva och bo i norr

- Finland lockar till sig nya invånare som kommer för att arbeta och studera här

År 2030 är Finland ett modelland när det gäller att leva och bo i norr, där de olika näringarnas behov sammanjämkas och näringarna utvecklas parallellt. I framtiden är Finland också en föregångare i fråga om hur olika lokala och traditionella kulturer kan existera sida vid sida, i synnerhet tillsammans med ursprungsbefolkningen. Finland är en unik, internationell och välfungerande arktisk region, som även lockar till sig nya invånare som kommer och bosätter sig, studerar och arbetar där. Den erbjuder sina besökare ”arktisk lyx”, det vill säga lugn, natur, kultur och högklassiga tjänster. De unika naturvärdena och landskapen i kombination med välfungerande informationsteknik skapar en intressant miljö för distansarbete. Den arktiska kompetensen stöds av ett starkt utbildningssystem.

Finland och övriga Norden har redan nu en fördel framför de övriga arktiska regionerna i världen eftersom vi har en fast bosatt befolkning och en god infrastruktur uppe i norr. Det intresse för utvinning av de arktiska naturresurserna som uppstått till följd av klimatförändringen gör i synnerhet Lappland till en attraktiv plats att bosätta sig på och att utveckla. Naturvärden blir allt viktigare i framtiden, varför det lönar sig att se till att det känsliga landskapet och ekosystemet i norr inte skadas i samband med industriella investeringar.

Tack vare en stark IKT kan både fast bosatta och turister ägna sig åt globalt informationsarbete exempelvis i Lappland och även använda sig av den övriga service som regionen erbjuder. Också gruvdriften och logistiken kan ha behov av bosättnings- och turismcentra för sin personal och på så sätt samtidigt utveckla infrastrukturen i regionen.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!