”Redan tanken på att ett litet land vid den praktiskt taget obefolkade polcirkeln anser det motiverat att skära ner på utbildningen och sänka sin relativa kunskapsnivå i jämförelse med andra länder strider ju mot sunt bondförnuft.”
Esa Suominen 25.9.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Hållbart utnyttjande av miljön

- Naturresurser förstås i vid mening och utvecklas parallellt

År 2030 har vi lärt oss att utnyttja norra Finlands naturresurser, såsom mineraler och skog, på ett hållbart sätt. Vildmarkslandskapet är en av Finlands viktigaste naturresurser och en modern planering har beaktat detta och bevarat landskapet. I framtiden är gruvindustrin reglerad och den använder sig av och utvecklar miljövänlig teknik. Träråvara förädlas till bioolja och andra nya produkter. Även vattenresurser tillvaratas och vindkraft produceras centraliserat och med eftertanke. I fråga om markanvändningen sammanjämkas industrins och turismens behov och olika näringar utvecklas parallellt. Rennäringen är fortsättningsvis livskraftig. Man försöker även hitta nya sätt att kombinera näringar: gamla gruvor kan exempelvis få en roll inom turism och upplevelsesektorn.

Bristen på råvaror gör att de finländska mineralerna stiger i värde, vilket ökar intresset för gruvdrift. Finland bör se till att själv ta kommandot över och få nyttan av förädlingsvärdet. Hållbar gruvteknik kan också utvecklas till en exportprodukt.

För att skydda den arktiska naturen utvecklas miljöteknik, i synnerhet grön gruvteknik. Dessutom kan Finland stå för spetsutvecklingen när det gäller förvaltningen av naturresurser och sammanjämkningen av olika näringars respektive intressen. Denna modell för god förvaltning kunde exporteras till andra länder.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!