”Det är inte likgiltigt vem som äger företagen och var tillverkningen sker!”
Johanna Ikäheimo 6.11.2012

Vilka är utgångs­punkterna?

Natur och logistik är viktiga i norr

I framtiden kommer det arktiska områdets betydelse att öka i och med att polarisen smälter, stora råvarufyndigheter blir tillgängliga och turismen ökar.  Öppnandet av Nordostpassagen och förbindelserna till Ishavet gör Finland till en knutpunkt för Europas arktiska trafik och skapar många nya möjligheter för affärsverksamhet i norra Finland. Mineralerna i den nordliga jordmånen skapar välstånd. Den ökande turismen i det arktiska området bygger på vildmarkslandskapet och naturen. Industri, energiinvesteringar och markanvändning måste sammanjämkas med naturvärden, den lokala befolkningen och de traditionella näringarna. Finland kan nå framgång exempelvis med hjälp av hållbar gruvteknik, maritimt och arktiskt kunnande samt arktiskt byggande. En ren natur, högkvalitativa turismtjänster och goda digitala nätverk lockar invånare och turister att trivas i norr. Lappland och hela Nordkalotten kan utvecklas till en internationellt uppmärksammad, livskraftig och skickligt planerad gränsöverskridande region där man värnar om naturvärden och modern hållbar utveckling.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Ytterligare material

Ge respons!