”Tänk vilken fantastisk tillväxtinjektion en tåg- eller metrotunnel mellan Helsingfors och Tallinn skulle vara!” Dubbelstaden Hellinn skulle då bli Finlands port mot Kontinentaleuropa. En miljon nya människor från Estland skulle göra under för hela södra Finlands ekonomiska region.”
Petteri Järvinen 12.12.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Ishavsrutten och Europas arktiska järnväg

- Finland blir en ny logistisk knutpunkt

År 2030 är Finland den europeiska logistikens norra knutpunkt. Den smältande polarisen har öppnat en ny havsrutt till Ishavet, vilket gör transportsträckan till Asien kortare. Finland har också byggt en järnväg till Ishavet och en järnvägsförbindelse tvärs över Finska viken till Europa. Den nya logistiska ställningen betjänar industrins transportbehov och skapar efterfrågan på olika tjänster samt på arktisk teknik och kompetens. Ur ett globalt perspektiv är rutten en handelsväg mellan två regioner med snabb tillväxt: Östasien och Öst- och Mellaneuropa. Tack vare sin aktiva roll och det arktiska samarbetet gagnas Finland även av Norges och Rysslands ekonomiska aktiviteter i polarområdena. Tillsammans med Kanada och USA utvecklar vi arktisk teknik. Tillsammans med Kina, Japan och Sydkorea ingår vi ett arktiskt strategiskt partnerskap för att utveckla investeringarna, handeln och logistiken.

När råvarupriserna stiger och polarisen smälter väcks ett globalt intresse för de arktiska naturresurserna. Finland äger ingen strand vid Ishavets kust och inte heller några av kontinentalsockelns energiresurser. Därför lönar det sig för oss att bygga en arktisk järnväg, som skapar en logistisk korridor från Europa till Ishavet, samt bygga upp övrig affärsverksamhet kring den. Norge och Ryssland gör massiva satsningar i de arktiska områdena, varför Finland borde skapa särskilt goda relationer till sina grannar.

Tillväxt uppstår där innovationer, teknologiska styrkor och geografiskt läge samverkar.
Kring en logistisk konkurrensfördel kan man bygga upp industri, tjänster och intelligent IKT. Till exempel iskunskapen från Östersjön kan komma till nytta uppe i norr och Norges energi i kombination med Finlands mineraler kan vara ett framgångskoncept.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!