”Statsskulden betalas och servicen i samhället bekostas med skatteintäkter från den privata sektorn. Punkt slut. Dessa skatteintäkter minskar i skrämmande takt dag för dag.”
Cristina Andersson 3.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Det är enkelt, uppskattat och populärt att vara företagare

- Finland har ett överskott i handelsbalansen och majoriteten av befolkningen deltar i företagsverksamhet

I Finland har företagande börjat väcka intresse hos människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Finland har ett bra och stimulerande klimat för företagande som hela tiden föder ny affärsverksamhet. Man uppmuntrar till företagande genom att göra det praktiskt enklare, säkrare och mer lönsamt. Branschstrukturen är varierad: produktion, tjänster, kompetens och en kombination av dem alla. Finland föder i allt högre takt nya företag som utvecklas, växer och byter skepnad. Även ett misslyckande kan vara en naturlig del av företagets utveckling, och en fusion med ett växande företag kan skapa ett betydande värde. Utöver tillväxtföretag och exportföretag finns det gott om mikroföretag i Finland. Det uppstår också nya modeller för företagsverksamhet som gör det lättare att kombinera företagarrollen med andra sätt att försörja sig.

Finland måste på alla sätt öka företagsverksamheten för att få export- och skatteintäkter och höja sysselsättningen. Storföretagens betydelse för näringslivet minskar. Därför behöver vi många nya företag som kan utvecklas till livsdugliga små och medelstora företag. Den offentliga sektorn har vuxit sig för stor tanke på samhällsekonomin, och vi behöver därför fler arbetsplatser i företagen för att kompensera för de arbetsplatser som försvinner.

Snabba förändringar i den globala ekonomin öppnar nya marknadsnischer. Flexibla företag kan göra snabba manövrar och fungera även på smala marknader.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!