”Ett existerande företag har redan erfarenhet, förmåga att vara arbetsgivare och en fungerande infrastruktur. Det som i allmänhet saknas är viljan att växa, risktagningsförmåga och kapital. Viktigast av allt är dock sporrande uppskattning, som kan generera en fantastisk viljestyrka.”
Anne Berner 10.12.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Världens bästa förutsättningar för föregångarföretag

- Finland är ett attraktivt land för företag och kan anpassa sig snabbt

Finland har blivit det mest attraktiva landet i världen för föregångare – både företag och individer. Företag som lär sig hantera snabba förändringar och osäkerhet klarar sig i den globala konkurrensen. Eftersom mängden information hela tiden ökar kan lärande inte längre bara gå ut på att ta till sig nytt innehåll. Finland kan bli ett nytt mönsterland för lärande i arbetslivet där man fokuserar på omvälvningarna i olika kontaktytor och på övergripande sammanställning av information genom att utnyttja den världsledande kompetensen och den nyaste tekniken. Vi utvecklar också förändringsledarskap, flexibla mentala resurser, inlärningsförmåga och förnyelseförmåga. Företagens framgång beror på om de kan urskilja det väsentliga i informationsöverflödet och snabbt svara mot marknadens krav på såväl nya produktegenskaper och affärsmodeller som på en lägre kostnadsnivå. Företagen är intresserade av att etablera sig i Finland tack vare de konkurrensfördelar som bygger på en kultur som sporrar till lärande, experter av världsklass och en lämplig kostnadsnivå i alla branscher.

Finland måste locka investeringar från både inhemska och utländska företag. Företag som kan förnya sig lockar de bästa förmågorna i världen och är också intressanta för finländska experter. En liten nation som Finland bör koncentrera sig på sådan kompetens som skapar det största mervädet. Vi är världens högst utbildade folk, och därför har vi strålande möjligheter att utveckla nya förmågor till lärande i företagen.

Företagens globala konkurrens om de bästa talangerna hårdnar. Med hjälp av mental flexibilitet kan vi anpassa oss även till krissituationer och utnyttja dem för ny affärsverksamhet.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!