”Inom tio år blir programmering lika vanligt som bloggande är idag. Delta alltså nu, medan vi ännu är mitt i ”den gamla goda tiden” när det gäller att utnyttja öppna data.”
Tuija Aalto 21.9.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Finland blir en föregångare inom digital förvaltning

- Information och tjänster är tillgängliga för alla, experterna har tillstånd att agera

År 2030 är förvaltningen i Finland förenklad och elektronisk. Förvaltningen och det civila samhället är smidigt hopkopplade. I framtiden stöder medborgarna välfärdssamhället och serviceproduktionen med hjälp av sin egen observationsförmåga och delaktighet. Offentliga tjänster är lätt tillgängliga på nätet och även i fysisk form för dem som behöver det. All information finns i elektronisk form. I Finland har det i framtiden genomförts en lagändring som förpliktar företagen och förvaltningen att lämna ut uppgifter om användarna till dem som rådata. Var och en kan hantera och använda sina uppgifter. IKT förenklar förvaltningen och skapar välfärd i vardagen. I det framtida Finland råder en kontinuerlig och stimulerande lokaldemokrati och deltagandebaserad budgetering tillämpas allmänt. Fokus har flyttats från staten till det lokala. Vi använder en betaversion av den digitala förvaltningen där man kan testa med nästan färdiga idéer. Tjänstemännen tolererar halvfärdighet och kan fungera i den digitala verkligheten. De fungerar vid behov även som facilitatorer – de hjälper medborgarna och företagarna att hantera problem och hitta lösningar.

Utgifterna i den offentliga sektorn har ökat för mycket i förhållande till Finlands storlek. En elektronisk förvaltning ger en lättare struktur och besparingar. Aktörerna och nyskaparna bör ges makt för att Finland ska kunna förnya sig och utvecklas smidigt. Tjänstemännens uppgift är dels att underlätta verksamheten och lösa välfärdsproblem i samråd med medborgarna, dels att fastställa de stora målen med hjälp av medborgarnas iakttagelser. De som förnyar och utvecklar förvaltningen har till uppgift att förenkla och öppet dela med sig av resultaten. Samtidigt kan förvaltningen bli en självförnyande plattform för massinnovation och ett flexibelt serviceutbud.

Förvaltningen får inte enbart bygga på digitala system, som är känsliga för störningar och som inte ens i framtiden kan ersätta förvaltningens alla uppgifter.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!