”Vi glömmer ofta att de statliga och kommunala institutionerna är i vår tjänst. Vi betalar tjänstemännens löner genom beskattningen och vi bör ha rätt att kräva en god förvaltning. Vi är inte förvaltningens undersåtar.”
Jari Kaivo-oja 10.10.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Förvaltningen i Finland är ett attraktivt varumärke

- Finland är känt för sina modiga tjänstemän och innovationer

År 2030 är Finland och dess förvaltning känt för sina modiga tjänstemän. Förvaltningen stöder innovationsverksamheten och tar också fram egna innovationer. Arbetssätten inom förvaltningen har förnyats, vilket innebär att tjänstemännen har färre möten och oftare är ute på fältet. I tjänstemännens arbetsbeskrivningar betonas faciliteringsförmåga; förmåga att lösa människors välfärdsproblem i samråd med dem och förmåga att främja öppenhet. Millenniumpriset delas ut i nya kategorier varav en är innovationer som främjar öppenhet.

Förvaltningen måste vara konkurrenskraftig över nationsgränserna. Därför bör man inte bara tänka på vad som är bäst för oss. Finland har en hög utbildningsnivå och ett stort tekniskt kunnande. När den digitala förvaltningen kombineras med det välfärdssamhälle som omvärlden avundas oss blir resultatet ett attraktivt varumärke, samtidigt som Finland blir ett attraktivt land att leva och driva företag i. IKT, digitaltekniken och den snabba tekniska utvecklingen erbjuder flera möjligheter till att utveckla ”administrativa exportprodukter”.

När tyngdpunkten i den ekonomiska tillväxten förskjuts till de växande marknaderna styrs beslutsfattandet framför allt av kostnadseffektivitet.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!