”De digitalt infödda gör ingen skillnad mellan online- och offlinevärlden, utan utgår från att ärenden kan skötas elektroniskt, och de lär sig, delvis på grund av spelvärldar, att förvänta sig obegränsade möjligheter.”
Ville Tolvanen 27.9.2012

Vilka är utgångs­punkterna?

Förvaltning möjliggör öppenhet

I framtiden är Finland exceptionellt bra på att skapa möjligheter och vara en föregångare när det gäller digital förvaltning. Förvaltningen och det civila samhället samverkar på ett smidigt sätt, och även medborgare och företag deltar i serviceproduktionen. Förvaltningen stöder och hjälper medborgarna och företagen. Offentliga tjänster är lättillgängliga och all information finns i elektronisk form och står till medborgarnas förfogande. Finland förnyas smidigt med hjälp av en kontinuerlig försöksverksamhet. Civil olydnad utnyttjas till något positivt. IKT gör förvaltningen lättare och underlättar genomförandet av projekt som underlättar människornas vardag. En förvaltning som bygger på öppenhet har utvecklats till en framgångsrik exportprodukt. Till grund för allt ligger den nordiska välfärdsstaten och dess hjärtefrågor.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Ytterligare material

Ge respons!