”Utan krismedvetenhet finns heller ingen vilja att fatta beslut”
Vesa Puttonen 6.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Individualiserat arbetsliv i en globaliserad värld

- En skräddarsydd arbetskarriär ger förnyelse- och anpassningsförmåga

I det framtida Finland tillämpas nya modeller och spelregler som möjliggör flexibelt arbete även i form av små delar. Arbetet kan skräddarsys utgående från ens ålder, livssituation, kunnande och arbetsförmåga. Det går enkelt att kombinera lönearbete, studier och företagande. Att arbeta är alltid ekonomiskt lönsamt. Arbetet ger livet mening och man arbetar i någon form under livets alla skeden.

I framtiden erbjuder arbetstagaren sitt kunnande och arbetsgivaren arbete på en global arbetsmarknad. Arbetet kan ha många olika skepnader. Arbetslivets strukturer måste motsvara det nya sättet att arbeta, där arbetstagaren har flera olika arbetskarriärer. Arbetsgivarna måste satsa på bland annat sin arbetsmiljö och sitt goda rykte för att kunna locka till sig arbetstagare med en sådan kompetens som det råder särskilt stor efterfrågan på. Den individuella arbetskarriären och känslan av att man kan ha kontroll över sitt eget liv och arbete skapar välmående. Möjligheten att anpassa livet efter den egna livssituationen och hälsan höjer sysselsättningsgraden.

Arbetsmarknaden polariseras i dels krävande expertarbete, som utförs i en global miljö, och dels närarbete som bland annat mathantering och sjuk- och hälsovård, avfallshantering, städning, miljövård samt allmän säkerhet. En del arbeten, såsom vissa uppgifter relaterade till utbildning och hälsa, kan vara både närarbete och så kallat distansarbete. Arbetsuppgifter som innehåller sådana rutiner som kan automatiseras sköts globalt med hjälp av IKT.

 

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!