”Det kunde vara värt att gå djupare in på invandring, social rörlighet och livstillfredsställelse.”
Chin Lum Kwa 25.1. 2013

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Geografisk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden

- Förbättrar sysselsättningen och förmågan att tillägna sig ny kunskap

I framtiden har arbetskraftens rörlighet ökat avsevärt i Finland. Det är lättare än förr att byta yrke och bostad. Dessutom uppmuntras medborgarna till att röra sig mellan olika arbeten. Människor är villigare att pröva på, träna och lära sig nya färdigheter. Ändrade villkor för arbetslöshetsersättning har medfört ett ekonomiskt tryck att ta emot arbete på andra orter och att övergå till andra arbetsuppgifter.

Sysselsättningen måste höjas för att balansen i samhällsekonomin ska bevaras. I dagsläget kan man leva på arbetslöshetsersättning utan att behöva ta emot arbete som erbjuds, om arbetsplatsen ligger långt hemifrån eller om arbetet inte motsvarar personens utbildning eller yrke. Detta leder till en stel arbetsmarknad och ökad arbetslöshet. Höga boendekostnader har samma effekt.

Rörligheten leder till smidighet i arbetslivet och anpassningsförmåga även i krissituationer.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!