”I Finland har vi en tendens att racka ner på alla som tänker positivt, medan gnällspikarna får vara i fred. Av någon anledning uppfattar många finländare fortfarande glada och positiva människor som ytliga, och plågsamt gnäll som något djupsinnigt.”
Jari Koskinen 3.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Livshanteringen flyttar ut på webben

- Kunskaper och kompetens i en personlig mapp

Målet är att år 2030 ska 70 procent av medborgarna i Finland ha tagit i bruk en egen ”livsportfölj” som sparas på internet. Finland har också gjort detta koncept till en exportprodukt. I den elektroniska portföljen samlar användarna all information om sitt liv och vad de sysslat med, till exempel studier, kompetens, anställningar, arbetserfarenhet och andra aktiviteter, olika färdigheter, hälsouppgifter och penningaffärer. Portföljen sporrar till att börja hantera och utveckla sina färdigheter redan under den tidiga barndomen. Den bidrar också till en bättre balans och kontroll över livet. Med hjälp av portföljen kan man enkelt berätta om sig själv, till exempel när man söker arbete. Om portföljen också innehåller en särskild del som gäller hälsan, kan man komma åt sina hälsouppgifter varifrån som helst i världen.

Människan äger alla uppgifter om sig själv och har rätt att besluta hur de används. Medborgarna bör ha allt större frihet och ansvar över sitt liv och sina val. Öppna data och elektronisk ärendehantering blir vanligare. Med hjälp av den skräddarsydda portföljen är det enklare än tidigare att ha kontroll över hela livsområdet.

Ute i världen går utvecklingen inom IKT-tjänster i hisnande takt. Finland har goda förutsättningar för att skapa en lättanvänd molntjänst som stödjer utbildningen, välbefinnandet samt hälso- och sjukvården och där även viktiga uppgifter om användarens historia finns sparade. Vår lagstiftning och förvaltningspraxis måste anpassas till denna modell. Systemet förenklar förvaltningen, förbättrar produktiviteten och frigör arbetskraft inom förvaltningen för andra uppgifter.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!