”I arbetslivet behövs mer företagartänkande. Det är de anställda som håller firman flytande. Folk måste ta mer ansvar för sig själva.”
Eero Eloranta 3.10.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Närarbete och globalt arbete sida vid sida

- Trivsamt boende på olika håll i Finland

År 2030 har intelligenta samhällen grundats i landet: byar eller stadsdelar där man både kan utföra närarbete och globalt arbete som är oberoende av plats. Goda nät- och trafikförbindelser garanterar smidiga kontakter med omvärlden. Lokal mat- och energiproduktion, miljövårdsarbeten och många närtjänster skapar basen för det nationella näringslivet och en trivsam boendemiljö.

Differentieringen av arbetsmarknaden skapar å ena sidan fler helt globala sakkunnigarbeten och å andra sidan sådana jobb som måste utföras på nära håll: dessa involverar ofta interaktion öga mot öga eller rent praktiskt arbete. Arbete som förutsätter hög kompetens kan ofta utföras oavsett tid och plats. Välplanerade samhällen erbjuder en trivsam boendemiljö och en ekonomisk bas för såväl det globala som lokala arbetet.

Närarbete, lokalproducerad mat och energi samt säkerhet ökar i betydelse om den globala produktionen brister i sin logistik.  Livskraftiga samhällen håller Finland bebott och självförsörjande samt ger en bättre krishanteringsförmåga.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!