”I en föränderlig, komplex värld är det rena galenskapen att sträva efter ordning. Tryggheten finns inte i ordningen utan i förändringen själv.”
Mika Aaltonen 3.9.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Världens bästa utbildningssystem

- Inlärningsförmågor med tanke på arbetslivet

År 2030 har Finland världens bästa utbildningssystem. All utbildning ända från ett tidigt stadium står i nära kontakt med arbetslivet. På alla nivåer lär man sig interaktiva färdigheter, mediefostran, självledarskap och uttrycksförmåga samt praktiska färdigheter i anslutning till livskontroll och arbetsliv. Även färdigheter inom naturvetenskaper, språk, ekonomi och samhälle samt kultur och IT studeras på alla utbildningsnivåer. Målet är en god grundläggande bildning som stöder senare inlärning och utveckling. Det viktigaste är att lära sig inlärning – utan att man för den skull bör glömma bort inlärningsglädjen. Inlärning på nätet ger studierna en internationell dimension. Skolan kan flexibelt pröva på olika undervisningsinnehåll. För den studerande är det möjligt att förena formella studier som sker i skolan med praktiska studier, som exempelvis sker på en arbetsplats. På det lokala planet har företagen en aktiv roll i skolorna och främjar de ungas arbetslivsfärdigheter. Studietidens längd eller utexamineringsåldern spelar ingen roll, eftersom övergången mellan utbildning till praktiskt arbete och mellan olika arbeten är flytande.

Finland har mycket goda förutsättningar att utveckla ett utbildningssystem som hjälper människorna att kontinuerligt förnya sig i arbetslivet. Framgång i arbetslivet kräver mental flexibilitet och god inlärningsförmåga, eftersom arbetskarriären kan bestå att mycket vitt skilda yrken och uppgifter.

Kompetens är en kritisk faktor och en förutsättning för tillväxt i landet. I arbetslivet krävs det att man kontinuerligt lär sig nya saker och kan tillämpa sin kunskap.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!