”Nu har vi chansen att skapa en ny koldioxidneutral trend med samma genomslagspotential som lattekulturen i kaféerna.”
Kati Berninger 27.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Cleantech har ett högt exportvärde

- Alla finländare inser att naturresurserna är begränsade

Finland har lyckats minska sitt ekologiska fotavtryck så att vår verksamhet inte överskrider jordens bärkraft. Detta är ett resultat av intelligenta lösningar och innovationer. I Finland ges incitament för hållbara investeringar, miljöteknisk affärsverksamhet och företagande. Staten stödjer utvecklingen av systemiska, ekologiska affärsmodeller. I Finland görs omfattande satsningar på kompetens som bidrar till att man klarar sig i framtidens värld av knappa resurser. Produktionen av förnybar energi och helhetslösningarna inom energiområdet har ordnats på ett effektivt sätt. Inom affärsverksamheten är man medveten om att naturresurserna är begränsade och de utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt. Investeringar i värdenätverk som minskar koldioxidutsläppen är avdragsgilla. Det är lätt för konsumenterna att välja ekologiska alternativ och de förstår att deras val är viktiga och ansvarsfulla. Finland har stegvis gått in för CO2-baserad mervärdesskatt. I affären kan konsumenten läsa av varudeklarationen med sin mobiltelefon och få information om produktens miljöpåverkan  Insikten om ansvarsfull konsumtion kommer till uttryck i lärarutbildningen och den grundläggande utbildningen. Välfärden och produktionen av den mäts med nya metoder.

Hållbar tillväxt kräver att tillväxten skapas på andra sätt än i dag. Då resurserna – material och energi – används effektivt, kan man tillfredsställa behoven med avsevärt mindre insatser än tidigare. Innovationer på systemnivå förändrar arbetssätten och samarbetsformerna. För att kunna bromsa klimatförändringen krävs energiinnovationer som resulterar i ökad effektivitet och nya förnybara energikällor. I dagsläget är användningen av naturresurser på en ohållbar nivå till följd av en ständigt ökande konsumtion. Därför behövs även ansvarsfull konsumtion och hållbar företagsverksamhet. I de utvecklade länderna måste välfärdsbegreppet kopplas loss från ett ökat materiellt och ekonomiskt välstånd. Ansvarsfulla åtgärder minskar inte vår livskvalitet, men de kräver förändringar. Därför behövs också nya beräkningsmodeller för välfärd på samhällsekonomisk nivå och företagsnivå.

Att kombinera styrkeområdena inom teknologi och knapphet, såsom bioekonomi och hantering av materialflöden, på ett innovativt sätt gör att man kan skilja sig från mängden och få konkurrensfördelar.
Förutom att utveckla teknologin måste vi även utveckla vår kompetens i fråga om tillämpningar. Kompetens skapas endast genom konkret verksamhet.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!