”Det finns en mängd nya affärsmöjligheter och en enorm tillväxtpotential inom småskalig energiproduktion och i samband med utökningen av rena energilösningar för byggnader och utvecklingen av smarta elnät.”
Karoliina Auvinen 15.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Den finländska bygg- och fastighetsbranschen är miljövänligast i världen

- Finländarna bor i energisjälvförsörjande hus

I Finland bygger vi miljösmart, vilket bidrar till att minska vårt ekologiska fotavtryck. I byggbranschen utvecklas och används ekologiskt hållbara materiallösningar. Byggbranschen gynnar smarta elnät –smart grids, med vilka elförbrukningen styrs och utjämnas och elnätets överföringskapacitet utnyttjas bättre än för närvarande. Vi tillämpar standarder som framhäver energi- och materialeffektivitet. Vår koldioxidbaserade fastighetsskatt sporrar till allt mer resurseffektivt byggande. Byggbranschens primära energibehov har kunnat minskas med hjälp av innovativa lösningar. Staten främjar decentraliserad produktion av förnybar energi. Hushåll och jordbruk har tillgång till ett nettningssystem för energi som produceras med förnybara energikällor. Även hushållens energieffektivitetsinvesteringar stöds genom förmånliga krediter. Minimeringen av avfall och återvinningen ligger på en hög nivå.

Att bevara vår miljö som livsduglig kräver stora insatser. Bygg- och fastighetsbranschen förbrukar cirka 42 procent av energin och producerar cirka 38 procent av växthusgaserna. När byggnaderna används förbrukas 80 procent av energin. Byggnaderna har i själva verket den största potentialen för utsläppsminskningar och fastighetsbranschen står för en enorm andel av klimatmarknaden. Bygg- och fastighetsbranschen kan spela en avgörande roll i motarbetandet av klimatförändringen.

Finländarna måste utveckla sin kommersialiseringskompetens i fråga om nya byggnadslösningar. Detta förutsätter att man förstår helheten produkter-tjänster. Det lönar sig att satsa på kompetens som främjar framgång i framtidens värld av knapphet.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!