”Ibland är det är visserligen befogat att diskutera upp- och nedåtgående BNP-siffror, men med tanke på förändringsbehoven under de kommande decennierna är det fråga om detaljer.”
Teivo Teivainen 22.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Den finländska livsmedelsproduktionen är resurseffektiv och främjar välfärden

-I Finland äter vi ren, lokalt producerad mat

Finland har en fungerande lokal livsmedelsproduktion. Även livsmedelsföretag som främjar hälsa och välbefinnande har etablerat sig i ökad utsträckning. Produktionen av lokal mat har underlättats bland annat genom mindre strikta hygienkrav. Den nationella lagstiftningen stöder den småskaliga förädlings- och försäljningsverksamheten på gårdarna. Lokala livsmedels-, återvinnings- och biodrivmedelföretag har framgång i Finland. Kortare logistikkedjor för livsmedel, monitorering av livsmedelskedjan och förståndig markanvändning i produktionen av livsmedel och biodrivmedel bidrar till att minska utsläppen. Mängden livsmedelsavfall har minimerats i både hushållen och livsmedelsproduktionen. Med hjälp av statligt stöd har jordbrukens energiproduktion kopplats till deras jordbruksproduktion. Finländarnas matvanor främjar hälsa och välbefinnande. År 2030 har köttätandet minskat med 50 procent från år 2012.

Mat- och livsmedelsproduktionen är en betydande utsläppskälla. Inom denna sektor kan man nå avsevärda utsläppsminskningar. Hälsosamma matvanor främjar finländarnas välbefinnande och minskar sjukvårds- och läkemedelskostnaderna. Konsumenterna kan genom sina val även bidra till minimeringen av livsmedelsavfall.

Om den ekonomiska tillväxten i västländerna stagnerar är det ännu lönsammare att satsa på lokal matproduktion. Lokal mat ger arbete och förbättrar bytesbalansen, som även förbättras av jordbrukets energiproduktion.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!