”På de växande marknaderna tvingas man ofta utveckla innovationer som ur västerländskt perspektiv är ”primitiva”. Om de dessutom är resurssnåla, kan det föra oss närmare en värld med hållbara innovationer.”
Vesa Harmaakorpi 25.9.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Finländarna har en välutvecklad kollektivtrafik och ett litet rörelsebehov

- Vi tillbringar allt mindre tid i trafiken och arbetar allt oftare på distans

Trafiken orsakar avsevärt mindre utsläpp än i dag. Även rörelsebehovet har minskat betydligt. Vi använder nya, avancerade logistiklösningar som gjort distansarbete populärare. Även mötespraxis som bygger på IKT minskar rörelsebehovet. Ministerierna och deras underorganisationer håller distansmöten. År 2030 är kostnaderna för arbetsresor 30 procent och antalet färdade kilometer 40 procent lägre än år 2012. I huvudstadsregionen och de stora städerna har man utvecklat innovativa trafiklösningar. Kollektivtrafiken är förmånlig och flexibel. Samåkning främjas också med hjälp av IKT. I samband med reseplaneraren finns en tjänst där bilisterna kan erbjuda samåkning. Trafikutsläppen minskas ytterligare av den ökade användningen av biodrivmedel och elektriska fordon. Distributionsskyldighet gäller för biodrivmedel som framställts av råvaror utanför matkedjan.

Minskningen av vårt ekologiska fotavtryck kräver brådskande åtgärder. Ansvaret faller på de makthavande generationerna. Finland måste sträva efter låga utsläpp även i trafiken för att kunna stödja bevarandet av naturens mångfald och kontrollen över klimatförändringen. Kollektivtrafiken bör utvecklas innovativt så att den bättre än i dag fungerar som alternativ för alla slags resor. Rörelsebehovet kan minskas i synnerhet genom att minska arbetsresorna bland annat med hjälp av distansarbete.

Tekniken i utveckling ger radikala nya möjligheter men medför också en risk för felinvesteringar. Det lönar sig inte att satsa allt på en enda lösning till exempel i planeringen av olika trafikmöjligheter. Det avgörande är hur snabbt lösningen kan tillämpas.

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!