”Det ekologiska perspektivet har fått fotfäste i politikens hårda kärna, och bra så!”
Leo Stranius 5.11.2012

Vilka är utgångs­punkterna?

Knapphet skapar nya möjligheter

I framtiden har Finland stor kompetens i anslutning till energi- och materialeffektivitet. Den växande globala bristen på sötvatten och mark som lämpar sig för jordbruk erbjuder Finland nya möjligheter till affärsverksamhet. Vi har en stark hemmamarknad för nya resurseffektiva innovationer, vilket stöder branschens tillväxt mot en global affärsverksamhet. Olika branscher samarbetar för att minska uppkomsten av avfall, att återvinna avfall och att utvinna energi ur avfall. I framtiden används miljövänliga affärskoncept i utvinningen av förnybar energi och råvarukällor av många olika slag. I Finland har vi genomfört flera omfattande reformer som stöder ett ansvarsfullt sätt att agera. Exempelvis inom upphandling går ärenden framåt genom ett fungerande samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Genom en flexibel reglering har det öppnats en del marknader där Finland är en föregångare. I Finland utnyttjar vi de arbetsinsatser som den friska pensionärsbefolkningen, funktionshindrade och sådana unga som befinner sig i riskzonen för utslagning kan bidra med: deras arbetsinsats kommer till pass i miljöarbetet och i kompletterande uppgifter inom den sociala sektorn.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Ytterligare material

Ge respons!