”När samhället lägger allt sitt intresse på ekonomin och den alltmer dominerande finanssektorn drabbar det ungdomar som mår dåligt.”
Susanna Kuparinen 21.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

De mångkunnigas land

- Finländarna lär sig och är aktiva hela livet

Finland är de många färdigheternas och de mångkunniga människornas land. Allas kunnande, från barn till äldre, nyttjas på ett meningsfullt sätt. Var och en gör sin insats för samhällets bästa. Efter avslutad grundskola kan man identifiera sina styrkor och vill lära sig mer, och ingen nöjer sig med endast grundskolan. Kompetensen kompletteras smidigt i arbetslivet. Det finns utbildningar för olika slags lärande, och även korta utbildningsperioder utökar helheten. Utbildningssystemet och arbetslivet samarbetar smidigt och ingen marginaliseras. Det flexibla lärandesystemet möjliggör också effektivt nyttjande av utländsk arbetskraft.

I framtiden behövs mångkunniga människor, och därför ska utbildningssystemet flexibelt möjliggöra friare kombinationer av även korta utbildningsperioder. Att på bred front pröva sig fram, misslyckas och ha framgång, utökar kompetenskapitalet och förebygger marginalisering. Det finländska utbildningssystemet är framgångsrikt och en konkurrensfördel. Det ligger en enorm affärspotential i produktifieringen av utbildningen.

Mångkunnighet erbjuder människan alternativ och sporrar till risktagning. Samhället är stabilare då alla är inkluderade. Skiftningen i världens tyngdpunkt skapar stora marknader för kompetens och utbildning. På dessa marknader kan finländarna bygga upp affärsverksamhet, främja stabilitet och jämlikhet i utvecklande länder och etablera goda relationer till tillväxtmarknaderna.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!