”Vi behöver ett gemensamt språk för att invandrarna ska integreras. I Finland måste man kunna finska, även om den inte är perfekt, för att kunna delta i samhället. Även i andra länder, till exempel Kanada och Sverige, krävs det att man behärskar majoritetsspråket. Tyvärr tar pengarna för språkundervisningen alltid slut.”
Matti Anttonen 1.10.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Finland är ett bra land att bo i för alla

- Osaajat viihtyvät turvallisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa

Finland är ett jämlikt samhälle där förtroende utgör en central källa till samhällets funktionalitet, effektivitet och tillgångar. Medborgarna deltar aktivt i beslutsfattandet som är smidigt och transparent. Vårt land har stora framgångar i den globala konkurrensen om kunniga människor, eftersom vi har ett aktivt invandringsprogram, en trygg livsmiljö och bra vård- och omsorgstjänster. Vårt etablerade utbildningssamarbete med olika länder gynnar alla parter.

Den ekonomiska och politiska oron samt urbaniseringen i världen ökar människors rörlighet. Den allt mer medelklassdominerade befolkningen i olika länder letar efter förutsättningar för ett gott liv, i hemlandet eller annanstans. I den nätverkande världen är arbetsmarknaden global. Finland klarar sig inte utan folk som utför arbetet. Det räcker inte med ökad produktivitet, utan kunniga människor måste tas in i landet utifrån. I och med att befolkningen åldras är invandringen ett sätt att förbättra försörjningskvoten och befolkningstillväxten. I endast sex OECD-länder räcker invandringen inte till för att kompensera för minskningen i arbetskraften: Japan, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Finland.

Finland är ett förtroendesamhälle som flexibelt erbjuder var och en lämpliga tjänster genom att effektivt utnyttja de tekniska möjligheterna. Man lär sig tolerans i vardagen, både i skolan och i arbetslivet. Vårt land bedriver rättvist internationellt arbetskraftssamarbete, och en särskild konkurrensfördel är kvinnornas jämlikhet i arbetslivet.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!