”När ett land har en framtid har det ingen betydelse vad landet heter, vilken valuta det har och om solen någonsin skiner.”
Marylka Yoe Uusisaari 29.09.2012

Vilka är utgångs­punkterna?

Ett flexibelt samhälle är välmående

Det framtida samhället behöver en sådan flexibilitet dvs. uthållighet, som uppstår till följd av sociala relationer och ömsesidigt förtroende. Ett elastiskt samhälle klarar sig genom brytningsskeden och chocker utan att lamslås. Människorna bör ha en känsla av att deras eget agerande och deras val är betydelsefulla. Inflytandet ökar känslan av egenmakt, vilket är en viktig förutsättning för upplevelsen av delaktighet. Upplevelsen av delaktighet leder till ett ökat ansvar för sig själv och det omgivande samhället. Konceptet hållbar utveckling måste kunna tillämpas även på människor och samhällen: inget är onödigt och ingen är överflödig eller ”skräp”, utan allt och alla behövs. I framtiden krävs det att alla deltar och även den minsta arbetsinsats behövs. Förvaltningen måste bantas ner och bli mer lyhörd för medborgarnas behov. Ett fullödigt utnyttjande av den öppna och digitaliserade offentliga informationen bidrar till att stärka människorna i rollen som samhälleliga aktörer och det gemensamma informationskapitalets tillväxt.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 

Ytterligare material

Ge respons!