”Just nu borde man satsa på mera konst, underhållning och kunskap. De kan växa nästan obegränsat utan några negativa effekter på miljön. Färre kylskåp, fler teaterföreställningar. Dessutom behövs större satsningar på vård och omsorg. Fler läkare. Färre flygkaptener.”
Aleksi Bardy 16.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Öppna data och effektivitet

- Var och en förvaltar och använder sig av sina egna uppgifter

Det öppna Finland har behållit sitt tekniska försprång och sitt välstånd genom att ta med individer och sammanslutningar i det samhälleliga beslutsfattandet och i serviceproduktionen med hjälp av webbtjänster. Den horisontella effektiviteten har medfört en betydande ökning i produktionen. All offentlig information är fritt tillgänglig. Medborgarna äger själva sina personliga uppgifter och använder dem i skräddarsydda tjänster, varav många administreras av stora internationella företag. Finland är känt runtom i världen som ett testlaboratorium där man byggt upp framgångsrik affärsverksamhet bland annat genom tjänster baserade på öppna data och gemenskaper. Det finländska förtroendesamhället och utnyttjandet av det främjar denna verksamhet.

Att medelklassen vuxit globalt och tekniken blivit vardagligare och nästan gratis att använda har i betydande mån ökat individernas och gemenskapernas makt och därigenom förändrat maktstrukturerna. Människorna kräver jämlikhet, tillgänglighet, transparens och rättvisa. Allra bäst klarar sig de stater som kan agera i nätverk och höja medborgarnas produktivitet och livskvalitet, utan att belasta miljön. Samtidigt överskrider gemenskaperna de nationella gränserna. Beslutsfattandet kompliceras och är svårare att förutse. Gemenskaperna föder också orolighet och extrema fenomen. Samtidigt får sammanslutningar och stater möjlighet att kontrollera individer och utöva påtryckning på dem.

Den nordiska demokratin utgör en stabil grund för verksamhetsmodeller för ett jämlikt, delaktigt samhälle. Verksamheten bygger på öppna data och öppna gränssnitt och processer.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!