”Finland kan bli ett världsledande land inom äldrefrågor. De äldre i Finland är bland de mest välutbildade och rikaste i världen. Vi har också det bästa geriatriska kunnandet i världen. Den åldrande befolkningen kommer också att kräva helt nya former av verksamhet och service av förvaltningen.”
Alf Rehn 15.11.2012

Vilket Finland vill vi leva i 2030?

Välmående medborgare, ett meningsfullt liv

- Finland är expert på välfärdssamhället

Medborgarna upplever livet som meningsfullt och värdefullt. Det finländska välfärdssamhället stöder både individerna och deras samverkan. Finländarna har en sund livsstil ur både samhällets och miljöns synvinkel. Man främjar människornas hälsa på ett övergripande sätt, både den fysiska och den psykiska hälsan. Beprövade lösningar inom bland annat förebyggande hälsovård, mentalvård och tjänster för den åldrande befolkningen är framgångsrika exportprodukter. De utvecklas i smidigt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Marknaden för välfärdstjänster och hälsovård växer i snabb takt i de utvecklande länderna, som Finland systematiskt samarbetar med.

En liten nation kan inte slösa bort resurser på grund av att individernas funktionsförmåga försämras. Den finländska välfärdsstaten utgör en utmärkt grund för upprätthållandet av medborgarnas hälsa och välbefinnande. Därmed kan alla krafter utnyttjas. Finland är redan nu ett typexempel på ett bra samhälle. Förskjutningen av den globala ekonomiska tillväxten till Asiens, Sydamerikas och Afrikas marknader har gett upphov till en global medelklass och växande marknader för välfärdstjänster. Samhällena åldras och behöver nya lösningar i bland annat äldreomsorgen.

Finland är en föregångare inom välfärdstjänster för människor. Datatekniken är den viktigaste faktorn i ökningen av produktiviteten. Samhället är rättvist och främjar nationens elasticitet och återhämtning från olika kriser.

 

 
 
Valikko
FI EN SV
X
 
Ge respons!